Food and Drink technology (UK)
Industrial News
Bioplastics Magazine (Ger)
Gütsel online (Ger)
LipLid named world’s best lid, wins 2022 WorldStar Packaging Awards
Packnews
Packnorth
Industritorget
Liplid är nu världens bästa lock och vinner World Star Packaging Awards 2022
Food Navigator (USA)